Skip to content

Wiener Kosmetikum

Aromaterapeutické
bandážovanie tela

Aromaterapeutické telové bandáže Wiener Kosmetikum® je ojedinele úspešná metóda ošetrovania tela na báze prírodných látok, ktorá bola odborníkmi ocenená cenou International Invention Award! Nie je to módny trend, ide o prémiovú kozmetickú metódu zvučného mena so stálymi ziskami, ktorú používajú veľké salóny, kliniky a spa zariadenia. Už prvé ošetrenie je mimoriadne efektívne a atraktívne, dokonca dosiahnuté výsledky možno výrazne zvýšiť, keď sa metóda implementuje do systému ošetrení. Každú terapiu možno individualizovať a upraviť podľa špecifických vlastností klienta. Wiener Kosmetikum® je obľúbenou metódou kreatívnych odborníkov, pretože odborné aplikovanie aktívnych látok skutočne zdokonalí dosiahnuté výsledky.